MESA CONTRATACION SERVIZO DE MENTENEMENTO CIDADE UNIVERSITARIA

Datas previstas para apertura de sobres, en relación ó Concurso do servizo de mantenemento de Cidade universitaria, S.A. Con expediente 0022014.

XOVES 11/12/2014     APERTURA SOBRE A           AS 12:00
MARTES 16/12/2014   APERTURA SOBRES B E C   AS 13:00
MARTES 23/12/2014   ADXUDICACIÓN                 AS 13:00