DATAS CELEBRACIÓN MESA CONTRATACIÓN LIMPEZA

Informamos , pola presente notificación , das datas previstas para apertura de sobres, en relación ó Co (…)